BALTMATTRIB 2013

RTU Vispārīgās Ķīmijas Tehnoloģijas Institūts un Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu Inovāciju un Izpētes Centrs kopā ar Latvijas Materiālu Pētīšanas Biedrību organizē 22. starptautisko konferenci veltītu materiālu izstrādei, izpētei un tehnoloģijai – BALTMATTRIB 2013.

BALTMATTRIB 2013 notiks no 2013. gada 14. līdz 15. novembrim Rīgā, Latvijā. Termiņš tēžu iesniegšanai ir 1. aprīlis.

BALTMATTRIB 2013 turpinās iesākto tradīciju, un tiks apspriesti gan fundamentāli temati gan jaunākās tendences materiālu izpētē un tehnoloģijā.

Konferences laikā risināsies studentu prezentāciju konkurss, kuru atbalstīs Latvijas Materiālu Pētīšanas Biedrība apbalvojot 3 labākās runas.

Konference sastāvēs no viesu plenārrunām, mutiskajiem referātiem un stendu referātiem, kas veltīti biomateriālu tehnoloģijai un pielietojumam, videi draudzīgiem materiāliem, materiāliem enerģētikā, materiālu pētīšanas metodēm, hibrīdmateriāliem, funkcionāliem materiāliem, strukturāliem materiāliem, pulveru materiāliem un metalurģijai, pārklājumu un virsmu tehnoloģijai un materiālu mehānikai un nolietojumam.

Pieņemtos un recenzētos rakstus publicēs „Trans Tech Publications” tiešsaistes pieejas žurnālā „Key Engineering Materials”. Žurnāls aptver tematus, kas saistīti ar jaunu materiālu izstrādi, izpēti, apstrādi un modelēšanu. Žurnāls ir iekļauts SCOPUS datubāzē.

Vairāk informācijas par konferenci mājas lapā http://baltmattrib2013.lmpb.lv/.