Kā kļūt par biedru?

Par LMPB biedru var kļūt fiziskas vai juridiskas personas, kuri ir ieinteresēti biedrības mērķu sasniegšanā. Biedrības mērķi ir noteikti LMPB statūtu 2. nodaļā.

Lai kļūtu par biedru ir jāaizpilda Iesniegums, kas kopā ar CV vai juridiskās personas nelielu aprakstu jānosūta uz Agnese.Pura@rtu.lv.

Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā: EUR 10.00 (desmit euro) apmērā.