Darbības virzieni

LMPB saista daudzus Latvijā esošus institūtus un zinātniskās pētniecības iestādes, kas ļauj veidoties veiksmīgai sadarbībai savstarpējos pētījumos un projektos.

Biedrība apkopo sekojošus darbības virzienus un organizācijas: