Metāliskie materiāli

Sekcijas vadītājs: Viktors Mironovs
Adrese: Āzenes iela 16/20-331, Rīga, LV-1048
Tālr.: 67089270
Mobilais tālr.: 29146944
e-pasts: viktors.mironovs@gmail.com

Darbība

Sekcija „METĀLISKIE MATERIĀLI” veic informatīvo un organizatorisko darbu speciālistiem sekojošos virzienos:

 • Metāla pulveri un izstrādājumi;
 • Metālu lentes un profili;
 • Šūnu struktūras no perforētas metāliskās lentes;
 • Metālisku materiālu tehnoloģijas;
 • Metālisku materiālu un pulveru transportēšana;
 • Metālu metināšana un griešana;
 • Pulvera pārklājumi;
 • Materiāli no metālu lietišķajiem atlikumiem.

Sekcijas speciālisti

Viktors Mironovs – Rīgas Tehniskā Universitātes profesors, hab. inž. zin. doktors, Pulveru materiālu zin. laboratorijas vadītājs Tālr./fakss: +371 67089270, mob.+37129146944. E-pasts: viktors.mironovs@gmail.com

Vjačeslavs Lapkovskis – Rīgas Tehniskā Universitāte pētnieks, inž. zin. doktors, Pulveru materiālu zin. laboratorija, Tālr./fakss: +371 67089270, mob. (+371) 29536301. E-pasts: lap911@gmail.com

Mihails Lisicins – Rīgas Tehniskā Universitāte, asistents zinātniskajā darbā Pulveru materiālu zinātniskajā laboratorijā, Tālr./fakss: +371 67089270, mob. (+371) 26042451. E-pasts: mihails.lisicins@gmail.com

Vjačeslavs Zemčenkovs – Rīgas Tehniskā Universitāte pētnieks, inž. zin. doktors, Pulveru materiālu zinātniskā laboratorija, tālr./fakss: (+371) 29277576. E-pasts:v.zemchenkov@gmail.com

Andrejs Šiškins – Rīgas Tehniskā Universitāte, asistents zinātniskajā darbā Pulveru materiālu zinātniskajā laboratorijā, mob. (+371) 27533644. E-pasts: andrej.shishkin@gmail.com

Galvenie virzieni

 • Zinātnisko un mācību organizāciju sadarbība metālu materiālu pētījumu un īpašību novērtēšanas jomā;
 • Darba koordinācija metālu materiālu standartizācijā un terminoloģijā;
 • Konsultācijas.

Darba kontakti ar uzņēmumiem un zinātniskām mācību iestādēm

 • SIA TETA (Rīga)
 • SIA Sajers (Rīga)
 • Kompānija “Höganäs AB (Zviedrija)
 • Tveras Valsts Tehniskā universitāte (Krievija)
 • Pulvermetalurģijas koncerns BАN (Baltkrievija)
 • Tallinas Tehniskā universitāte (Igaunija)
 • Zwickau tehniska Universitāte (Vācija)

Konferences un izstādes 2013. g.

 • Izstāde ,,Kompozītu materiāli,, Februāris 26-28 .Maskava, Krievija
 • LMPB Congress, Marts,31,Rīga, Latvija
 • Simpozium ,,Pulveru materiāli, pārklājumi un metināšana,, Aprīlis 10-12,Minsk,Baltkrievija.
 • Izstāde ,,Pulveru materiāli,, Aprilis 23-25 Nurnberg,Vācija
 • Starptautiska konference.,,Biosystem Engineering,,Maj 09-10. Tartu, Igaunija
 • Starptautiska konference. ,,Civil Engineering’13″Maj 16-17, Jelgava, Latvija
 • Starptautiska konference. ,,Materials, Enviroment, Technology ,,МЕТ-2013, Jūnijs 18-19,Rīga,Latvija
 • Starptautiskas kongress. ,,Powder metalurgy PM-2013,,,Septembris 15-18,Geteborg,Zviedrija
 • Starptautiska konference. ,,Materials Engineering un tribology,, Baltmattrib -2013, Novembris 14-15 Rīga, Latvija

Publikācijas un LR patenti 2003-2008 g.

 • V.-Ā. Lapsa, V. Mironovs. Sienas konstrukcija. LR patents LV 13363 B 20.12.2005, Int. Cl 7 E04C5/03 (E04C2/32, E04B2/06); pieteikuma nr. P-04-38 no 31.03.2004
 • V. Mironovs, V.-Ā. Lapsa. Mūra stiegrojuma karkass. LR patents LV 13429 B 20.06.2006, Int. Cl E04C5/01; pieteikuma nr. P-04-126 no 18.10.2004
 • V. Mironovs. Daudzslāņu izstrādājums no pulvermateriāliem. LR patents LV 13523 B 20.05.2007, Int. Cl B22F7/00; pieteikuma nr. P-05-78 no 30.06.2005, RTU.
 • V. Mironovs, V. Lapkovskis. Caurlaidīgs elements. LR patents LV 13524 B 20.05.2007, Int. Cl B22F7/02 (B22F5/00); pieteikuma nr. P-05-79 no 30.06.2005, RTU.
 • V. Mironovs. Iekārta feromagnētisko pulveru padevei un dozēšanai. LR patents LV 13551 B 20.06.2007, Int. Cl G01F13/00 (G01F15/075, B22F7/00); pieteikuma nr. P-05-115 no 13.09.2005, RTU.
 • V. Mironovs. Būvkonstrukcijas elements. LR patents LV 13595 B 20.11.2007, Int. Cl E04C2/32 (E04C2/08); pieteikuma nr. P-06-03 no 09.01.2006, RTU.
 • V. Mironovs, D. Serdjuks, M. Maksimčuks. Būvkonstrukcijas daudzslāņu elements. LR patents LV 13637 B 20.01.2008, Int. Cl E04C2/30 (E04C5/01); pieteikuma nr. P-06-44 no 16.03.2006, RTU.
 • V. Mironovs, V. Lapkovskis. Detaļu izgatavošanas paņēmiens no pulvermateriāliem. LR patents LV 13655 B 20.03.2008, Int. Cl B22F3/12; pieteikuma nr. P-06-80 no 08.06.2006, RTU.
 • V. Mironovs, V. Zemčenkovs. Elektrisko iekārtu elements. LR patents LV 13656 B 20.03.2008, Int. Cl B22F5/10; pieteikuma nr. P-06-81 no 08.06.2006, RTU.
 • V. Mironovs, M. Maksimčuks. Sienas būvkonstrukcijas. LR patents LV 13658 B 20.03.2008, Int. Cl E04B2/82; pieteikuma nr. P-06-79 no 08.06.2006, RTU.
 • V.Mironovs, O.Fiļipovs, M.Zāģenis. Būvkonsrukcijas elements. LR patents LV 13742 B 20.10.2008, Int.Cl E04C5/00;pieteikuma nr. P-07-04 no 18.01.2007, RTU.
 • V.Mironovs, A.Turuļins. Apgaismes ierīce.LR patentu pieteikuma nr. P-08-162 no 16.09.2008, RTU.
 • V. Mironovs, A. Turuļins. Filtrs. LR patentu pieteikuma nr. P-06-161 no 16.09.2008, RTU.