Nanomateriāli

Sekcijas vadītājs: Reinis Drunka
RTU Neorganiskās ķīmijas institūts
Tālr.: 28356629
e-pasts: reinis.drunka@rtu.lv

1. Darbības virzieni

Sekcija apzina un apvieno zinātniskos darbiniekus, pētniekus un inženierus, kuru uzmanības centrā ir nanopulveri un to izmantošana tehniskās keramikas un nanostrukturētu materiālu izgatavošanai.

 • nanopulveru iegūšana un īpašības;
 • speciālā tehniskā keramika un nanostrukturēti materiāli;
 • ultradispersu un grūti kūstošu savienojumu pulveri.

Biedrības pakalpojumu piedāvājumi:

 • dažādu sastāvu nanopulveru iegūšana un īpašību novērtēšana (testēšana);
 • konsultācijas un tehnoloģiska palīdzība Latvijas ražotājiem;
 • ekspertīzes.

2. Ražotāji

 • A/S„NEOMAT”, www.neomat.lv
 • SIA „Plazma, Keramika, Tehnoloģija”, www.plazmaker.lv

3. Pētniecības institūcijas

 • RTU aģentūra „RTU Neorganiskās ķīmijas institūts”, www.nki.lv;
 • RTU Silikātu materiālu institūts, www.smi.lv;
 • LU Cietvielu fizikas institūts, www.cfi.lv;
 • RTU Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts;
 • LU Ķīmiskās fizikas institūts;
 • LU Mikroskopijas un nanotehnoloģiju centrs.

4. Projekti:

 • EUROSTARS E!6237 project “Development of Series Production Technology of Faceted Cutting Inserts based on Ceramic Nano-Composites using FAST/SPS Method (SeProFAST)”
 • Collaborative project “LONGLIFE” under the Seventh Framework Program (grant agreement No: 280741) started. The aim of project is development of advanced multifunctional zirconia ceramics for long-lasting implants
 • ERAF project “Nanostrukturēti katalizatori un tehnoloģijas biodīzeļdegvielas ražošanai”
 • LZP grant Nr. 327/2012 “Bora savienojumus saturošu nanodaļiņu nanokompozītu sintēze plazmā un to pārstrāde materiālos dzirkstizlādes procesā.”
 • ESF projekts, 1.1.1.2. aktivitāte „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” „Jaunu grūti kūstošu savienojumu nanopulveru iegūšanas paņēmienu un nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrāde”, projekta līguma Nr. 2009/0215/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/082.
 • Latvijas kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu kosmosa nozares klastera attrīstība