Koksne, papīrs

Sekcijas vadītājs: Jānis Rižikovs

Adrese: Latvijas Koksnes Ķīmijas Institūts, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
Tālr.:
e-pasts: koks@edi.lv

Darbības virzieni:

  • koksne, tās pārstrādes produkti;
  • koksnes modifikācijas materiāli;
  • koksnes aizsardzība.

Mežs un koksne ir Latvijas galvenais resurss. Mežs aizņem vairāk kā 50% valsts teritorijas. Kokapstrādes nozarē apgrozījums gadā sasniedz 1,5 miljardus latu, turklāt vairāk par 1 miljardu latu no saražotās produkcijas tiek eksportēts.

Latvijas koku apstrādātāji un eksportētāji ir apvienojušies vairākās asociācijās, kuras atrodas Rīgā, Skaistkalnes ielā 1:

  • Asociācija „Latvijas koks”, padomes priekšsēdētājs -prezidents Juris Biķis, izpilddirektors Andris Plezers, Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004, tālr.:67228374, fakss: 67860268, E-pats: latvijaskoks@latvianwood.lv
  • Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija, prezidents: Andrejs Domkins, izpilddirektors Jānis Mārciņš , Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004, tālr.:67067370, fakss:67860268, E-pasts: janis.marcins@latvianwood.lv
  • Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija, prezidents: Jānis Apsītis, valdes loceklis: Harijs Jordāns, , Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004, tālr.: 67067369, fakss: 6780268, E-pasts: harijs.jordans@latvianwood.lv, http://www.latviantimber.lv
  • Asociācija „Latvijas mēbeles”, valdes priekšsēdētājs –prezidents: Aivars Einauss, izpilddirektors: Andris Plezers, , Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004, tālr.:67228374, latvijaskoks@latvianwood.lv

Zinātniski – pētnieciskie un testēšanas darbi tiek veikti vairākos institūtos un laboratorijās:

  • Latvijas valsts Koksnes ķīmijas institūtā (LV KĶI) – Rīgā;
  • Latvijas valsts Mežzinību institūtā „Silava” – Salaspilī;
  • Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtā (MEKA) – Jelgavā.