Materiālfizika

Sekcijas vaditājs: Pāvels Onufrijevs